Jump to the main content block
EESC

 

Awards

 

 IEEE Fellow 

 Jyuo-Min Shyu
 Huey-Liang Hwang
 Bor-Sen Chen
 Cheng-Wen Wu
 Cheng-Shang Chang
 Yung-Chang Chen
 Chung-Laung Liu
 Jane Liu
 Wen-Tsuen Chen
 Chia-Tung Lee
 Jang-Ping Sheu
 Chin-Liang Wang
 Meng-Fan Chang
 Chia-Wen Lin
 Po-Tai Chang
 Chong-Yung Chi

 IEEE Gustav Robert Kirchhoff Award 

 Chung-Laung Liu

 IEEE Taipei Section Life Time Achievement Award 

 Wen-Tsuen Chen 

 DATE 2017 Conference EDAA Achievement Award 

 Chung-Laung Liu

 IEEE INFOCOM Achievement Award 

 Cheng-Shang Chang

 Academician of International Academy of Engineering 

 Yung-Sheng Liu